Definitief aantal overstappers zorgverzekering 2014 is 1,1 miljoen

Uit het onderzoek van informatiecentrum voor de zorg Vektis en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat het definitieve cijfer van het aantal overstappers van zorgverzekering uitkomt op 6,5 procent, ofwel 1,1 miljoen Nederlanders. Dit is aanzienlijk lager dan het aantal vorig jaar in 2013, toen er in totaal 7,2 procent Nederlanders overstapten.

Aan het begin van het jaar voorspelden het informatiecentrum dat er 900.000 verzekerden zouden overstappen, dit aantal valt echter toch hoger uit. Verschillende vergelijkingssites voorspelden vorig jaar nog dat er dit jaar een record aantal Nederlanders zou overstappen, maar uiteindelijk is dit aantal dus juist gedaald. “Er wordt vermoed dat dit het gevolg is van de premiedalingen voor de basisverzekeringen,” aldus Vektis.

Minder aanvullende verzekeringen

Uit het onderzoek blijkt tevens dat minder mensen een aanvullende verzekering hebben genomen. Dit jaar koos 15,5 procent van de verzekerden alleen het basispakket terwijl dat vorig jaar 14,3 procent was. Verder blijkt dat dit jaar een groter aantal mensen vrijwillig voor een hoger eigen risico koos. Het percentage is met 1 procent gestegen van 10 procent in 2013 naar 11 procent dit jaar. Twee derde van dit aantal koos daarbij voor het maximale eigen risico van vijfhonderd euro. Tevens meldt Vektis dat ongeveer 70 procent van de verzekerden collectief verzekerd is. Dit kan wellicht liggen aan de korting die hiervoor makkelijker te regelen is. De jaarpremie van collectief verzekerden ligt nu gemiddeld 51 euro lager dan de premie van individueel verzekerden.

Ook meldt Vektis dat in totaal 73 procent van de zekerden sinds de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 nog nooit van zorgverzekeraar veranderd is. Vooral ouderen in dunbevolkte gebieden met relatief hoge zorgkosten hebben de neiging om aan hun vertrouwde zorgverzekeraar vast te houden. Van het totaal aantal overstappers kozen 400.000 mensen voor het eerst een andere verzekeraar. De 300.000 verzekerden die drie keer of vaker zijn overgestapt hebben relatief hoge kosten op het gebied van kraamzorg, verloskunde en GGZ. Dit heeft te maken met dat ze relatief jong en vrouw zijn en vaker in stedelijke gebieden wonen. Sinds 2006 zijn in totaal 3,7 miljoen Nederlanders minstens een keer overgestapt.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!