Deelname bevolkingsonderzoek naar darmkanker niet zonder risico’s

Vanaf volgende week worden bijna 900 duizend Nederlanders uitgenodigd om mee te doen aan een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is bedoeld voor iedereen tussen de 55 en 57 jaar. Per jaar zouden er tussen de 1400 en 2400 darmkankerpatiënten worden genezen door het onderzoek. Maar het onderzoek zelf kan gezonde mensen het leven kosten.

De eerste vijftigers zullen deze week een brief ontvangen. In de brief wordt het een en ander over het onderzoek uitgelegd. Twee weken later valt een paarse enveloppe in de bus met daarin een ontlastingstest, een gebruiksaanwijzing en informatiefolder.

Complicaties bij onderzoek

De deelnemer prikt tijdens de test op vier plaatsen zijn of haar ontlasting. De test moet daarna worden opgestuurd naar een laboratorium en als het lab bloed in de ontlasting vindt, volgt er een inwendig kijkonderzoek. Dit onderzoek kent risico’s. Bij 2 op de 1000 mensen treedt er een complicatie op, zoals bijvoorbeeld een darmperforatie. In uitzonderlijke gevallen kan dit leiden tot overlijden van de test kandidaat. Dit is het eerste Nederlandse onderzoek waarbij er een risico tot overlijden is.

Oncologisch chirurg Jan Anne Roukema is kritisch over het darmonderzoek. ‘Acht tot tien mensen zullen per jaar overlijden door complicaties die kunnen optreden bij het onderzoek. De meeste mensen daarvan zullen gezonde mensen zijn, want het is in dat stadium van het onderzoek nog niet zeker dat zij daadwerkelijk darmkanker hebben’.

De helft minder sterfgevallen per jaar

Elk jaar krijgen er 13.000 mensen in Nederland de diagnose darmkanker. Ieder jaar overlijden 5000 mensen aan deze ziekte. Het bevolkingsonderzoek zou op termijn tussen de 1400 en 2400 sterfgevallen per jaar kunnen voorkomen. Dat staat tegenover de risico’s die het onderzoek met zich meebrengt.

1 op de 4 kankers niet geconstateerd

Bij het onderzoek worden niet alle gevallen van darmkanker ontdekt. In de folder die de mensen in de brievenbus krijgen, staat hier verder geen informatie over. De RIVM kiest voor een compacte folder en beschrijft daarom het percentage kankers wat niet word gevonden, namelijk 25%, niet in de folder.

Er is 100 miljoen euro voor het onderzoek vrijgemaakt. De ontlastingstest die de mensen zelf thuis kunnen uitvoeren in gratis. Screenen op darmkanker zou de schatkist uiteindelijk geld op moeten leveren. Als er in een vroeg stadium darmkanker wordt geconstateerd is een latere, langdurige, behandelperiode niet meer nodig.

Vergoeding darmonderzoek

Het vervolgonderzoek voor de mensen die meedoen aan verder onderzoek wanneer er bloed wordt ontdekt in de ontlasting, valt onder het eigen risico. De kosten voor het eventuele vervolgonderzoek, het intakegesprek en het inwendige darmonderzoek, vergoedt de zorgverzekeraar van de deelnemer. Het hangt af van het eigen risico van de zorgverzekering van een deelnemer of deze misschien een deel van het vervolgonderzoek zelf moet betalen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!