CVZ krijgt nieuwe naam en nieuwe taak

Zorginstituut Nederland (ZiNL) is de nieuwe naam van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Het instituut heeft de taak gekregen om advies te geven aan het ministerie van Volksgezondheid over innovatie en vernieuwingen in de zorg.  Helderheid scheppen in de kwaliteit van de zorg, dat is de nieuwe opgave waar ZiNL voor staat.

Minister Edith Schippers en Gunning

Minister Edith Schippers meldde vandaag bij de startbijeenkomst in Amersfoort dat ze vindt dat patiënten moeten weten wat ze mogen verwachten en kunnen verwachten en waar ze moeten zijn om die goede zorg te ontvangen. Gunning, oud voorzitter van de Gezondheidsraad en universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij bij de UvA weet waar ze het over heeft. Ze gaf jarenlang leiding aan het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Ze is van mening dat de zorgkosten moeten worden beperkt en dat de kwaliteit van de zorg moet stijgen.

Duidelijkheid staat voorop

Door het schaarse geld moeten er keuzes gemaakt worden. Het belangrijkste is hierbij dat de dilemma’s waar ze voor staan eerlijk benoemd worden. Aan die eerlijkheid ontbreekt het namelijk nog wel eens. Gunning roep de politiek dan ook op om de dilemma’s te benoemen voor wat ze zijn en duidelijke grenzen aan de zorg te stellen.

Trechter van Dunning

In de jaren negentig had je de ‘trechter van Dunning’. Dit was een model dat de beslissingen over het vergoeden van behandelingen en zorg door de overheid trechterde door het toetsen van de zorg op noodzakelijkheid, werkzaamheid, doelmatigheid en op de vraag of de patiënt er zelf voor zou kiezen en willen betalen. Het was toen heel gewoon om over zaken te praten als de maximale zorgkosten per persoon.

Taak ZiNL

Gunning is van mening dat die instelling nu weer moet terugkomen. Er valt namelijk niet te ontkennen dat er een grens aan zorg is met betrekking tot wat de zorginstellingen kunnen en willen betalen. ZiNL gaat die grens wederom vaststellen door samen met het veld eenduidige meetinstrumenten en zorgstandaarden voor de kwaliteit van zorg te maken en daaruit conclusies te trekken waar iedereen zich dan ook aan houdt. Door deze vernieuwing zal er een einde komen aan de chaos van keurmerken, registraties, accreditaties en indicatoren die nu in de zorg plaatsvindt. Gunning is dan ook positief gestemd over het nieuwe zorginstituut.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!