Consument draait op voor premiedaling

Nadat gisteren ook CZ, Menzis en Ohra de premies voor 2014 bekend hebben gemaakt, zijn nu de de meeste premies van zorgverzekeraars voor 2014 bekend. De meest premies zijn gedaald, al is de conclusie dat uiteindelijk toch de consument opdraait voor deze premiedaling.

Een opvallend feit is dat dit jaar de verzekeraars erg vroeg zijn met het bekend maken van de premies en nieuwe voorwaarden. Door de forse daling in de premies en de ene na de andere zorgverzekeraar die de nieuwe premies bekend maakt, kunnen de andere verzekeraars eigenlijk niet achter blijven. Alleen de echte prijsvechters hebben de nieuwe zorgpremies voor 2014 nog niet gepubliceerd. De verwachting is dat zij tot het laatste moment zullen wachten met het bekend maken van de premies. Officieel zijn zorgverzekeraars verplicht om uiterlijk 19 november 2013 de premies en nieuwe polisvoorwaarden te publiceren.

“Voor de premiedaling  in 2014 draait uiteindelijk toch de consument op”, aldus Sophie van der Zee, initiatiefnemer Zorgverzekering.net. “In 2014 daalt de basispremie met zo’n 100 euro. De premies in 2015 zullen echter weer stijgen met zo’n 50 euro, omdat zorg die nu nog door gemeenten wordt uitgevoerd, vanaf 2015 onder verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars komt te vallen”.

Keuzevrijheid

Bovendien levert de consument voor deze daling van de basispremie aanzienlijk in wat betreft keuzevrijheid. Verzekerden worden meer beperkt in hun keuze voor zorgaanbieders en meer gebonden aan zorgaanbieders en ziekenhuizen met wie verzekeraars contracten hebben gesloten. Volgens Van der Zee is keuzevrijheid echter wel te koop: “voor een duurdere premie kunnen verzekerden een polis met keuzevrijheid afsluiten, al kan de de keuze dan steeds enigszins beperkt zijn”.

Aanvullende verzekeringen

Daarnaast hebben verzekeraars flink geschrapt in de aanvullende pakketten, terwijl juist de premies voor de aanvullende verzekeringen ook duurder zijn geworden. Mensen die meer zorg nodig hebben, gaan hierdoor meer betalen. Ook is er veel ophef over de leeftijdsafhankelijke zorgpremie voor de aanvullende pakketten die sommige verzekeraars hanteren. Dat betekent dat ouderen voor hun aanvullende verzekering meer gaan betalen dan jongeren.

Zorgverzekering vergelijken

Door al deze veranderingen in de zorgverzekeringen voor het komende jaar, is het des te belangrijker om de verschillende zorgverzekeringen goed met elkaar te vergelijken. Door een eerlijke afweging te maken en bovendien goed te kijken naar de voorwaarden wat betreft keuzevrijheid en dekking, kunnen consumenten de zorgverzekering kiezen die het beste bij hun situatie past. Voor een actueel overzicht van alle wijzigingen, zie: Zorgverzekering.net/2014.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!