Chronisch ziek

Bij een chronische ziekte denken we vaak aan een verstandelijke beperking of kanker. Ook astma, epilepsie, diabetes zijn chronische ziektes en voor iedere chronisch zieke is er vaak lange en specifieke zorg nodig.

De zorg voor mensen die chronisch ziek zijn zit vaak niet in het basispakket. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben de meeste chronisch zieken een aanvullende verzekering en geen eigen risico. Met een chronische ziekte heb je toch zorg nodig en dan is het verstandig om het eigen risico zo laag mogelijk te houden zodat er zo min mogelijk betaald hoeft te worden.

Aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering is voor extra zorg dus noodzakelijk, maar is niet altijd mogelijk. Zorgverzekeraars kunnen bepaalde voorwaarden stellen voor een aanvullende verzekering voor chronisch zieken omdat die een hoger risico vormen en dus meer geld kosten. In Nederland is de zorgverzekeraar alleen maar verplicht mensen toe te staan om een basisverzekering af te sluiten.

Mocht dit bij de ‘reguliere’ verzekeraars niet lukken zijn er heel veel patientenverenigingen die een collectieve verzekering aanbieden. Deze verzekeringen kunnen alleen afgesloten worden door een lid van de patientenvereniging. In de collectieve verzekeringen wordt er ingespeeld op de specifieke zorg die patienten nodig hebben. Door veel patientenverenigingen zijn er ook afspraken gemaakt met verzekeraars over premiekortingen. De informatie hierover is te krijgen bij de desbetreffende vereniging.

Andere regelingen

Naast een passende zorgverzekering afsluiten zijn er ook nog andere regelingen. Voor chronisch zieken is dat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De AWBZ betaalt de zorg voor mensen met een chronische ziekte. Dit gaat alleen om de kosten voor de langdurige zorg die niet door de patiënten zelf is op te brengen. De Wmo helpt mensen om langer thuis te blijven wonen bij chronische ziekte door middel van bijvoorbeeld hulp in de huishouding of het verstrekken van een rolstoel. De Wmo regeling gaat via de gemeente.

Sommige kosten die gemaakt worden bij de behandeling van bepaalde ziekten worden niet door de zorgverzekering vergoed. Denk hierbij aan hoge stookkosten voor mensen met reuma.

Gelukkig kan er via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een compensatie van de kosten geregeld worden. Deze tegemoetkoming valt onder de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Hoeveel er uitgekeerd wordt hangt af van de persoonlijke situatie. Het CAK krijgt elk jaar informatie van het CIZ, de gemeente, Bureau Jeugdzorg en de zorgverzekeraar over het zorggebruik. Op basis hiervan bepaalt het CAK wie recht heeft op de tegemoetkomen en hoe veel het is. Mocht je in aanmerking komen voor een vergoeding dan neemt het CAK contact op.

De laatst genoemde regelingen gaan vaak om kosten voor bijzondere zorg. Chronisch zieken kunnen via de zorgverzekeraar ook vaak kosten besparen door bijvoorbeeld aanvullend te verzekeren voor fysiotherapie. Het is dan ook handig om heel goed te kijken naar de specifieke zorg die nodig is.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!