ChristenUnie en SGP: zorgen om gevolgen NIPT-test

Vanaf 1 april 2014 kunnen zwangere vrouwen er middels een nieuwe bloedtest achter komen of hun kindje bijvoorbeeld het syndroom van Down heeft. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft gisteren laten weten de zogeheten NIPT-test goed te keuren na een positief advies van de Gezondheidsraad. De ChristenUnie en SGP geven vandaag aan zich ernstig zorgen te maken om de gevolgen van deze NIPT-test.

De test, waarbij het bloed van zwangere vrouwen wordt getest op chromosoomafwijkingen, wordt vanaf april aangeboden bij acht universitaire medische centra als een vervolgscreening tijdens de zwangerschap. Naast een vlokkentest of vruchtwaterpunctie kunnen vrouwen waarbij de baby een verhoogd risico op bijvoorbeeld het syndroom van Down lijkt te hebben, dan ook kiezen voor een NIPT-test. In tegenstelling tot de vlokkentest en vruchtwaterpunctie brengt deze test geen verhoogde kans op een miskraam met zich mee.

Kees van der Staaij (SGP) heeft gemengde gevoelens over de NIPT-test. De test is beter en kan een mindere kans op een miskraam geven, maar tegelijkertijd wordt de drempel voor abortus flink verlaagd. Als ouders weten dat hun kindje geboren zal worden met het syndroom van Down, zullen ze misschien sneller overgaan tot het plegen van een abortus.

Carla Dik-Faber (CU) is fel tegen de test. Ze vindt niet dat kinderen een test goed moeten doorstaan voordat ze überhaupt geboren mogen worden. “Het mag dan een test zonder risico zijn, maar plaatst ouders ook voor een dilemma wanneer ze weten dat hun ongeboren kindje het syndroom van Down heeft.” Dik-Faber benadrukt dat goede voorlichting ontzettend belangrijk is. Ze zal zich inzetten voor het recht dat ouders moeten hebben om het niet te willen weten.

Of de test vergoed zal gaan worden is nog niet bekend. Minister Schippers heeft het College van Zorgverzekeringen hierover om advies gevraagd.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!