Burn-out en de zorgverzekering

Een burn-out is een uitputtingsreactie van uw lichaam en geest ten gevolge van overmatige werkstress. Het kan vergeleken worden met het leeg raken van de accu, het voortdurend in een te hoge versnelling staan of het zover uitrekken van een elastiek totdat deze knapt.

Oorzaken

In de meeste gevallen heeft de werkstress veel te maken met een burn-out. Dit kan ontstaat als er geen goede afstemming is tussen de capaciteiten of behoeften van de persoon enerzijds en de aard van het werk en het team anderzijds. Deze slechte afstemming kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het dat de lat te hoog wordt gezegd door uzelf of anderen, dat u een voortdurende druk voelt om te presteren of dat er conflicten of een slechte sfeer zijn op de werkvloer.

Door deze oorzaken ontstaan vaak klachten zoals lichamelijke uitputting, niet meer op kunnen laden, concentratie- en geheugenklachten, gevoelens van incompetentie en kwaadheid, gevoel van falen, slaapproblemen, piekeren en gespannen zijn.

Daarnaast zijn er ook pijnklachten zoals hoofdpijn, maagpijn en/of spierpijn. Mensen met een burn-out wachten vaak pas tot dit moment met het vragen om hulp, vaak is er een gevoel van schaamte en falen.

Een burn-out ontstaat heel geleidelijk: in een vroeg stadium zijn er vaak al signalen. Het begint vaak dat iemand zowel zowel voor als na zijn werk moe is, geen zin heeft om te gaan werken, vergeetachtig en prikkelbaar is en zich slecht kan concentreren.

Behandeling

Met cognitief gedragstherapeutische interventies is een burn-out goed te behalen. Dit is kort gezegd een behandeling die ingaat op de beïnvloeding van gevoel en gedrag door het uitdagen van gedachten. Deze methode bestaat uit verschillende fasen, waarbij in de eerste fase klachtenreductie het doel is. Hierdoor verbetert de conditie en lichamelijke klachten nemen af. De andere fase bestaat uit het aanleren van vaardigheden, zoals assertiviteit of het verbeteren van conflicthantering. Tot slot is er een fase over het onderzoeken van disfunctionele gedachten die de symptomen in stand houden.

Vergoeding

Een burn-out wordt niet meer vergoed door de ziektekostenverzekering. Dit is vanaf 1 januari 2012 doorgevoerd en zal in ieder geval ook voor dit jaar en volgend jaar gelden. Medisch gezien valt een burn-out namelijk onder de aanpassingsstoornissen, wat geen vergoeding krijgt. U moet de behandeling voor een burn-out dan ook zelf betalen. Vaak zijn werkgevers bereid (mee) te betalen.

Als u echter aanhoudende klachten heeft, deze moeten langer dan zes maanden zijn, wordt de behandeling wel vergoed vanuit de basisverzekering. In de verwijsbrief van uw huisarts dient te staan dat het om aanhoudende klachten gaat die al langer dan zes maanden duren.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!