Buitenland zorgverzekering

Met zorg in het buitenland krijgt u te maken met regels zoals die in Nederland gelden of met de wettelijke regelingen zoals die in het land gelden waar u op dat moment de zorg afneemt. Hier leest u meer over buitenland zorgverzekering en wat daarbij komt kijken. Wat vergoed wordt is afhankelijk van de Basisverzekering en van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten.

Medische hulp

Het kan zijn dat u in het buitenland medische hulp nodig heeft. Meestal gebeurt het als u op vakantie bent, dat kan ziekte zijn, maar ook een ongeval. Als de hulp niet kan wachten totdat u weer in Nederland bent, spreken we van spoedeisende hulp. Het kan ook zijn dat u de medische hulp die u graag zou willen, niet of te laat in Nederland kunt krijgen en u gaat voor een medische behandeling naar het buitenland, dan is het niet spoedeisend maar wel nodig. In beide gevallen is het voor u belangrijk te weten of wel u of geen recht hebt op een vergoeding van de gemaakte kosten. De zorgverzekeringswet voorziet in vergoeding van de gemaakt kosten voor spoedeisende hulp waar ook ter wereld. Denkt u aan een ongeval, hartinfarct of iets anders wat levensbedreigend is. De basisverzekering vergoedt maximaal het Nederlandse tarief en uw aanvullende verzekering zorgt voor de vergoeding van het bedrag daarboven. De zorg in het buitenland is vaak duurder. Maar let u op. De vergoedingen van die aanvullende verzekeringen verschillen nogal en ze vergoeden ook niet altijd automatisch volledig de gemaakte kosten. Verstandig is het om altijd contact te hebben met de alarmcentrale van uw zorgverzekeraar of als u voor een medische behandeling naar het buitenland wilt, dat eerst met uw verzekeraar te overleggen, zo voorkomt u vervelende financi├źle situaties achteraf.

Verschillen tussen zorgverzekeraars

Waar u in het buitenland bent kan ook een verschil zijn in de vergoeding die u krijgt.Enkele zorgverzekeraars vergoeden volledig, waar u ook bent in de wereld, anderen vergoeden alleen volledig als u in een EU land bent of in een land waar een afspraak mee gemaakt is. Soms wordt er ook tot een bepaald plafond vergoedt, bijvoorbeeld maximaal twee maal het Nederlandse tarief.

Controle voor vertrek

Voordat u naar het buitenland gaat, controleert u dan heel goed wat er in uw zorgpolis staat over vergoedingen. Als u twijfelt of het niet begrijpt, kunt u altijd bellen met uw zorgverzekeraar. De vergoedingen voor benodigde vaccinaties kunnen ook per maatschappij verschillen. Bent u in het buitenland en twijfelt u of u spoedeisende zorg nodig heeft, het kan een allergische reactie zijn, pijn in uw buik, uitslag, kinderziekte, belt u dan met de reisdokter, bijna alle maatschappijen hebben een dokter die u telefonisch kunt raadplegen. Heeft u een aanvullend pakket dat niet voldoende vergoedt, sluit dan een losse reisverzekering af.

Meer informatie

 

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!