Boete zorgverzekering

Boete bij zorgverzekering? In Nederland is het veplicht om tenminste een minimale zorgverzekering te hebben. Hierdoor is iedereen gedekt voor geneeskundige zorg. Er wordt streng gelet op mensen die deze wet niet naleven. Het gevolg is dan ook een boete.

Boete bij twee situaties

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) hanteert bij twee situaties een regeling waarbij desbetreffende persoon een brief ontvangt. Als u door uw zorgverzekeraar bent aangemeld bij College voor Zorgverzekeringen (CVZ) als wanbetaler en als u geen zorgverzekering hebt afgesloten, krijgt u een brief thuisgestuurd. In deze brief wordt de aanleiding voor de boete zorgverzekering uitgelegd.

Wanbetaler

Bij een betalingsachterstand van zes of meer maanden, geeft uw zorgverzekeraar u aan als wanbetaler bij het CVZ. Het CVZ zal dan proberen om de premie in te houden op uw loon of uitkering. Als blijkt dat u geen regelmatige inkomen ontvangt, zal u van het CJIB een aceeptgiro ontvangen met het openstaande bedrag. Naast het aflossen van uw huidige zorgpremie moet u ook een bedrag aan het CVZ betalen. Als u deze rekening niet betaalt, kan er een deurwaarder worden ingeschakeld. Uw zorgverzekeraar zal u zelf uitschrijven bij CVZ als u uw schuld hebt afbetaald of als u zich aangeeft voor de schuldhulpverlening.

Geen zorgverzekering afgesloten

Het is wettelijk verplicht om te allen tijde een zorgverzekering te hebben. Als u deze reglement niet naleeft, wordt u van het CVZ verzocht binnen drie maanden alsnog een zorgverzekering af te sluiten. Als het CVZ merkt dat dit niet heeft plaatsgevonden, krijgt u een boete opgelegd. U krijgt hiervoor een acceptgiro thuisgestuurd. Het boetebedrag is gelijk aan drie keer een maandpremie. Bij het niet betalen zal een deurwaarder worden ingeschakeld.

Geen zorgverzekering?

Hebt u nog geen zorgverzekering? Zorg dat u zo snel mogelijk een verzekering afsluit om boetes te voorkomen. Op onze website helpen wij u bij het vinden van een zorgpolis die bij u past.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!