Bijna alle Nederlanders willen behoud van vrije zorgkeuze

Uit onderzoek van de VvAA naar de vrije artsenkeuze blijkt dat maar liefst 92 procent van de 1.521 respondenten, dat dit onderzoek representatief maakt voor heel Nederland, vindt dat de vrije keuze van zorgverlener een recht van iedere zorgverzekerde is. 87 procent wil niet dat de keuze voor een zorgverlener door de zorgverzekeraar wordt beïnvloed. Ruim 75 procent is niet bereid om de vrije keuze voor zorgverlener op te geven ten gunste van een premieverlaging van 8 euro per maand en voor 58 procent hiervan weegt zelfs geen enkele besparing op de zorgpremie op tegen het hebben van een vrije keuze van zorgverlener. Zo blijkt uit het rapport van de VvAA dat 23 april is gepresenteerd.

Onderzoek NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeerde in hun rapport op 12 maart dat de zorgverzekeraars beter zorg kunnen inkopen als zij mogen kiezen om niets te vergoeden voor zorg die geleverd wordt door aanbieders waarmee geen contract mee is. Deze conclusie ging tegen het artikel in de Zorgverzekeringswet in waarin wordt verplicht dat de zorgverzekeraar in dit soort gevallen wel een (redelijke) vergoeding dient te betalen. Met de stellingname van de NZa pleitte de organisatie er in wezen voor om de vrije keuze van zorgverlener af te schaffen. Dit voorstel werd vervolgens ook overgenomen door de minister. De NZa veronderstelt dat de effectieve zorginkoop tot op heden belemmerd wordt door de wettelijke bepaling waarin de vrije keuze van zorgverlener voor alle verzekerden is gegarandeerd. En dat, terwijl deze bepaling juist in de wet is opgenomen onder druk van patiënten- en consumentenorganisaties. Daarnaast meldt de NZa dat het ook goed zou zijn voor de verzekerde om af te zien van de vrije keuze van zorgverlener. Volgens de organisatie daalt de premie na afschaffing met 100 euro per jaar per consument. Echter heeft de NZa de nadelen die met de afschaffing gepaard zullen gaan nooit in kaart gebracht en ook heeft zij niet getoetst wat patiënten van deze mening vinden.

Onderzoek VvAA

Dit heeft ertoe geleid dat de VvAA nader onderzoek is gaan doen naar de mening van de Nederlanders die een zorgverzekering hebben omtrent de inperking van de vrije keuze in zorgverlener ten opzichte van de mogelijke jaarlijkse besparing van 100 euro op de zorgpremie. Naast de bovenstaande cijfers bleek uit het onderzoek ook dat 91 procent van de respondenten het onacceptabel vindt als de zorgkosten van een zorgverlener naar keuze niet vergoed worden en 60 procent vindt dat zij zelf beter in staat is om de kwaliteit van een zorgverlener te beoordelen dan de zorgverzekeraar. Ook weet 44 procent niet welke polis vorm hij of zij heeft. Het onderzoek is gebaseerd op een online uitgevoerde enquête die met 1.521 respondenten nationaal representatief is. Dit geldt zowel voor de verdeling van geslacht als voor de leeftijdscategorieën.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!