Bezuinigen zorg minder dan verwacht

Nadat gisteren Koning Willem-Alexander de troonrede voorgelezen heeft, is het economische beeld van de regering voor 2014 ook duidelijk geworden. Opnieuw veel rode cijfers, waarbij veel mensen zullen moeten inleveren. Maar voor het eerst in vier jaar gaan er ook mensen op vooruit. In de zorg gaan een aantal dingen veranderen.

Eigen risico

In de economische begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat de eigen risico in het aankomende jaar met tien euro omhoog gaat. Hiermee past het eigen risico zich aan aan de inflatie. Wel zal de zorgpremie omlaag gaan. In 2014 zal het eigen risico van 350 naar 360 euro per jaar gaan. Tevens is dit niet meer inkomensafhankelijk.

Basispakket

De plannen om veel uit de basisverzekering te schrappen, blijken van tafel. Zo waren de eerdere plannen om via de zorg 1,2 miljard te bezuinigen. Nu is dit nog ‘maar’ 900 miljoen euro. Het ministerie van VWS wil er tevens voor zorgen dat artsen er strenger op toe zien welke medicijnen of behandelingen, die in het basispakket zitten, wel echt noodzakelijk zijn óf dat deze beter uit het basispakket gehaald kunnen worden. Het College voor Zorgverzekeringen gaat bekijken welke vergoedingen uit het basispakket gehaald zouden kunnen worden. In november en december krijgt u weer de kans om uw zorgverzekering te wijzigen.

Premies omlaag

Volgens Minister Schippers van Volksgezondheid kan de zorgpremie met 24 euro omlaag. Dit beredeneert zij op het feit dat zorgverzekeraars in 2013 veel winst geboekt hebben. Schippers rekent er op dat de verzekeraars dit zelf verlagen. Het is echter niet zeker dat de premies ook daadwerkelijk omlaag gaan. Het is aan de verzekeraars zelf om de premies te bepalen.

Chronisch zieken en gehandicapten

De regels rondom tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten worden aangescherpt. De criteria om recht te hebben op een PGB worden strenger. Mensen die zorg nodig hebben voor minder dan tien uur per week, krijgen geen PGB meer toegezegd. Voor de mensen die al een indicatie voor minder dan tien uur hadden (vóór 1 januari 2013), blijft het PGB wel behouden.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!