Betalingsproblemen eigen risico en zorgpremie in 2014 verdubbeld

De vier grootste zorgverzekeraars Achmea, CZ, Menzis en VGZ melden dat het aantal mensen dat betalingsproblemen heeft omtrent het eigen risico of de zorgpremie dit jaar maar liefst verdubbeld is ten opzichte van begin 2013. In totaal hebben tot nu toe al zeker 880.000 Nederlanders een betalingsregeling moeten sluiten met hun verzekeraar. CZ meldt dat zij op dit moment al met zeker 133.000 mensen kampen die hun rekening helemaal niet of niet op tijd betalen. Ook verzekeraar Menzis heeft enorm veel klanten met dit probleem. In totaal zijn er hier al 200.000 mensen die hun rekening niet of niet op tijd betalen. De meeste van hen proberen een betalingsregeling aan te vragen bij hun verzekeraar maar volgens zorgverzekeraar Achmea biedt deze regeling voor 10 tot 15 procent van deze gevallen geen uitkomst. Het gevolg is dat deze mensen bestempeld zullen worden als wanbetaler, waardoor ze in een andere en ook meer nadelige regeling terecht komen. De oorzaak van dit probleem komt volgens de verzekeraars voort uit de financiële crisis. Verreweg de meeste van deze probleemgevallen hebben vooral moeite om het eigen risico van 360 euro te betalen. Wanneer deze mensen een ziekenhuisbehandeling of ziekenhuisopname hebben gehad, kost dit meestal het gehele eigen risico. Wanneer ze uiteindelijk die rekening ontvangen worden ze overvallen door de hoogte van het bedrag. Daarbovenop moeten ze die rekening ook nog eens in één keer betalen, wat het probleem nog extra bemoeilijkt. Daarbovenop zal in 2015 vermoedelijk het minimale verplicht eigen risico nog meer gaan toenemen. Er wordt voor dat jaar een stijging van 20 procent verwacht waardoor het eigen risico op 400 euro zal komen. Dit zal betekenen dat de betalingsproblemen alleen maar zullen toenemen en ook de zorgverzekeraars in grotere problemen zullen komen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!