Behandeling van borderline

Je hebt tien verschillende persoonlijkheidsstoornissen, een daarvan is Borderline. Een persoonlijkheidsstoornis heb je als je lijdt onder een patroon van gedragingen en gedachten, zoals paranoia of iemand die heel erg afhankelijk is. Mensen met Borderline zijn eigenlijk overgevoelig. Ze hebben van last van impulsiviteit, een negatief zelfbeeld, stemmingswisselingen en zijn bang om contacten aan te gaan of te onderhouden.

Mensen met Borderline hebben vooral moeite met wie ze zijn. Daardoor vinden ze het moeilijk om (hechte) relaties aan te gaan en hebben ze stemmingswisselingen. Volgens Stichting Borderline zijn deze mensen voornamelijk heel erg bang om in de steek gelaten te worden. Dit leidt tot impulsieve gedachten en acties. De symptomen van Borderline verschillen erg en ook de hoeveelheid van symptomen varieert. Soms hebben mensen naast hun stoornis nog andere psychische problemen zoals verslavingen, depressie of een eetstoornis. Deze problemen hangen samen met borderline en kunnen ook gevaarlijk zijn.

Behandeling

De behandelingen van Borderline kunnen zich richten op verschillende doelen. Het zo goed mogelijk om gaan met de stoornis, of om juist bepaalde symptomen te verminderen. Mensen met Borderline kunnen behandeld worden in de GGZ, maar ook bij andere psychologen en psychiaters kan er hulp geboden worden. Het wordt wel aangeraden om bij ernstige klachten naar de GGZ te gaan.

Er zijn vijf soorten therapieën geschikt voor mensen met een Borderline persoonlijkheidsstoornis. Bij Mentalization Based Treatment (MBT) richt zich op het begrijpen van eigen gedrag en het gedrag van anderen en dat te verklaren vanuit achterliggende gevoelens. Dit verhoogt dat begrip en zo worden de symptomen minder. Dialectische Gedragstherapie (DGT) leert een andere manier van denken aan de patiënten. De gedachtes en overtuigingen worden veranderd. Een andere therapie is schematherapie en gaat uit van onderliggende schema’s bij elk mens. Als de schema’s mensen te veel hinderen krijgen ze problemen. Deze therapie geeft je inzicht in de schema’s en daardoor kun je de gevoelens en gedachtes veranderen. Een langdurige therapie is Transference Focused Psychotherapie (TFP) waar je twee keer in de week psychotherapeutische sessies hebt. Er wordt gefocust op het bij elkaar brengen van het ‘goede’ en ‘slechte’ in de ogen van de Borderlinepatiënt. Acceptence and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm. Dat richt zich erop dat vechten tegen onvermijdelijke dingen ten koste zal gaan van een waardevol leven. De therapie gaat dus meer over het richten op dingen die je wel kunt beïnvloeden zoals je gedrag.

De meeste behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraars vanuit het basispakket, hier geldt wel een eigen risico. De kosten van alternatieve geneeswijzen worden niet altijd vergoed, hiervoor moet contact opgenomen worden met je zorgverzekeraar.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!