Basisverzekering 2013

De zorgkosten stijgen, dit betekent voor u dat de premies voor de Basisverzekeringen ook stijgen. Er zijn voor 2013 vergoedingen uit het Basispakket gehaald. Wilt u dit toch verzekeringen, dan zult u dit moeten doen met een aanvullende zorgverzekering. Uw verplicht eigen risico voor 2013 stijgt naar € 350,-. Zoals de naam ons al laat weten vergoedt een Basisverzekering alleen wat echt noodzakelijk is. Het is een verzekering die verplicht is voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Zorgverzekeraars moeten iedereen die zich aanmeldt voor dit Basispakket accepteren. Ze mogen bijvoorbeeld voor zieken en ouderen niet een hogere premie vragen. Theoretisch zou het kunnen om een Basisverzekering en aanvullende verzekeringen bij verschillende zorgverzekeraars aan te vragen. De meesten accepteren dit niet. Bij enkelen kan wel een losse tandartsverzekering worden gesloten.

Wat vergoedt de basisverzekering 2013?

 • Wel vergoed; ziekenhuis, huisarts en apotheek. Niet alle medicijnen worden meer vergoed, bij twijfel overleg met huisarts, vaak zijn er alternatieven.
 • Alternatieve geneeswijze, geen vergoeding.
 • Bevalling in ziekenhuis, met een medisch indicatie wordt vergoed, zonder medisch indicatie is. Er een eigen bijdrage.
 • Er is kraamzorg. De duur kan verschillen, afhankelijk van de indicatie. Er is een eigen bijdrage.
 • Er is zorgdekking in het buitenland. Alleen tegen Nederlands tarief, maar geen vaccinaties, hulpdiensten, repatriëring. Dus denkt u aan een reisverzekering of een aanvullende verzekering. Bel bij twijfel met uw zorgverzekeraar.
 • Huisarts wordt vergoed.
 • Orgaantransplantaties, worden vergoed.
 • Second opinion, wordt vergoed.
 • Ziekenhuisopname, vergoed.
 • Revalidatie, wordt vergoed.
 • Mondzorg tot 18 jaar volledige vergoeding. Vaak wel toestemming nodig van verzekeraar.
 • Fysiotherapie vanaf 18 jaar, Chronisch alle medisch noodzakelijke behandelingen vanaf de 21e behandeling.
 • Ambulancevervoer wordt vergoed. Let op tot maximaal 200 km.
 • Eerstelijns kortdurende psychologische zorg, daarvan worden de eerste 5 consulten vergoed. Er is een eigen bijdrage van € 20,- per uur.
 • Een vergoeding voor dieetadvies tot maximaal 3 uur.
 • Stoppen met roken programma.

Wat wordt er o.a. niet vergoed in het basispakket 2013?

 • Brillen en contactlenzen. Er kan een uitzondering zijn bij een medische indicatie.
 • Bruggen en kronen.
 • Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar.
 • Anticonceptie vanaf 21 jaar, soms bij medische indicatie.
 • Orthodontie.

Bij alle zorgverzekeraars kunt u uw wensen verzekeren in aanvullende zorgpakketten. Dit bijna altijd volgens het principe Goed, Beter en Best verzekerd.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!