Autisme

Autisme is een hele brede aandoening die specifieke behandeling vereist. Soms wordt autisme ontdekt in de vroege jeugd van kinderen doordat er een flinke achterstand is. In andere gevallen kan het zijn dat de diagnose pas op latere leeftijd gesteld worden. Zowel bij jonge als oudere mensen kan er hulp nodig zijn.

De diagnose van mensen met een aandoening in het autistisch spectrum gebeurt bij een psycholoog. Bij een verwijzing van de huis- of bedrijfsarts worden de eerste vijf gesprekken met een psycholoog vergoed vanuit de basisverzekering. In die vijf gesprekken zou de diagnose gesteld kunnen worden. Vanaf 2014 vervalt deze regeling, alle lichte tot matige psychische aandoeningen vallen dan binnen de basis-GGZ. Er wordt dan ook meer behandeling vanuit de huisarts gedaan door het gebruik van praktijkondersteuners. Als de huisarts niet voldoende kan helpen wordt er doorverwezen naar een aanbieder binnen de basis-GGZ. Alle lichte en matige zorg wordt vanaf 2014 gewoon vergoed, er zit geen maximum aan het aantal behandelingen. De basis-GGZ valt wel onder het eigen risico.

Na een diagnose kunnen er meerdere behandelingen geadviseerd worden. Dit komt omdat autisme invloed heeft op de sociale vaardigheden van mensen. Deze vaardigheden kunnen aangeleerd of verbeterd worden door middel van zogenaamde handvaten. Een psycholoog kan mensen met autisme helpen hun gedrag aan te passen zodat ze beter functioneren in moeilijke situaties. Voor patienten met ernstige vormen van autisme kan het soms nodig zijn om in een instelling behandeld te worden. Dit wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar, maar er kan wel aanspraak gemaakt worden op een vergoeding uit de AWBZ.

De behandeling van autisme gaat voornamelijk om tips en trucs om om te gaan met de aandoening, maar soms kan er ook gekozen worden voor een behandeling door middel van medicijnen. Zo kan ritalin bij mensen met PDD-NOS, een vorm van autisme, een positief effect hebben op de sociale vaardigheden van mensen. De goedkoopste variant van dit medicijn wordt vergoed vanuit de basisverzekering, de duurdere middelen niet.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!