Ambulancevervoer en uw zorgverzekering

Wat is ambulancevervoer?

Ambulancevervoer is ziekenvervoer dat per ambulance, auto, taxi of openbaarvervoer kan worden gerealiseerd. Het doel is om de patiënt van en naar de zorginstelling, zorgverlener en/of ziekenhuis te vervoeren. Als het niet mogelijk is om de patiënt per ambulance, auto, taxi en het openbaar vervoer te vervoeren dan wordt dat ook gedaan door middel van de helikopter of boot.

Hoe ben ik ervan verzekerd dat ik ambulance vervoer krijg?

Ambulancevervoer wordt, behalve in een spoedgeval, van te voren besteld. Besteld vervoer dat ook wel B vervoer wordt genoemd, wordt van tevoren ingepland. Dat is vervoer van bijvoorbeeld een ziekenhuis naar een ander ziekenhuis enzovoort.  Het aanvragen van ambulancevervoer wordt niet zelf door de patiënt gedaan. Daar zijn de huisartsen, verzorgingshuizen, ziekenhuizen enzovoort voor.

Hoe zit het met de zorgkosten en mijn zorgverzekering?

Ambulancevervoer wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Let hierbij wel op dat het moet gaan om medisch noodzakelijk vervoer. Anders dan dat wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Met medisch noodzakelijk zorg wordt bedoeld:

  • Dat de patiënt naar een zorgverlener of zorginstelling wordt vervoerd om de benodigde behandelingen te ontvangen.
  • Dat de patiënt naar een AWBZ- instelling gaat voor behandelingen en daar langdurig – of kortdurend verblijft.
  • Dat een patiënt vanuit een AWBZ- instelling naar zorgverlener of zorginstelling wordt vervoer voor een onderzoek, prothese, voor zorg dat tot wettelijk verzekerd zorg behoort.

De basisverzekering is bij elke zorgverzekeraar in Nederland hetzelfde. De kosten van ambulancevervoer tellen mee voor het eigen risico. Het eigen risico bedraagt in 2013 350 euro. De keuze van de vervoerder hangt van uw polis af. De vergoeding geldt voor een maximale afstand van 200 kilometer voor een enkele reis. Het aantal kilometers daarboven moet zelf betaald worden door de verzekerde. Het aantal overschreden kilometers kan alleen vergoed worden als uw zorgverzekeraar  u toestemming geeft om naar een bepaalde zorgverlener of instelling te gaan. In principe betaalt u geen eigen bijdrage per ambulance. Voor de andere vervoersmiddelen bestaat de kans op het betalen van een eigen bijdrage. Ook in dit opzicht hangt dat af van uw zorgverzekeraar.

Daarnet werd al vermeld dat de keuze van de vervoeder afhangt van uw polis. Één ding dat wel zeker is, is dat ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer niet voor iedereen wordt vergoed. Hiervoor dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer wordt alleen vergoed als u:

  • Een nierdialyse krijgt in een instelling;
  • Oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie of radiotherapie;
  • Alleen verplaatst kan worden door middel van een rolstoel;
  • Begeleiding nodig heeft tijdens het reizen door een beperkt gezichtsvermogen.

Toch worden er zo nu en dan uitzonderingen gemaakt op de bovenstaande voorwaarden. Als u niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden en langdurig vervoer nodig heeft om naar het ziekenhuis, de instelling te gaan om de behandeling te kunnen ontvangen, dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor vergoeding.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!