Afschaffing ‘vrije artsenkeuze’ niet in strijd met Europees recht

De aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet zou niet in strijd zijn met het Europees recht. Het kabinet wil de verplichting voor zorgverzekeraars om een groot deel te vergoeden als een patiënt kiest voor een niet-gecontracteerde arts afschaffen. Begin deze maand vroeg de Eerste Kamer de Raad van State advies over de afschaffing van de huidige regel, omdat er verschillende stemmen opgingen dat de aanpassing van de wet in strijd zou zijn met het Europees recht. Minister Schippers van Volksgezondheid wil de wet in 2016 aanpassen.

Betere marktwerking

Op dit moment zijn zorgverzekeraars in Nederland nog verplicht om een flink deel van de behandelingen te vergoeden, ook als de patiënt is behandeld door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Dit wordt de ‘vrije artsenkeuze’ genoemd. Als de wet wordt aangepast, betekent dit dat patiënten die kiezen voor een niet-gecontracteerde arts, niet per se een vergoeding krijgen van hun zorgverzekeraar. Deze aanpassing in de wet zou ervoor moeten zorgen dat er een betere marktwerking optreedt, aangezien zorgverzekeraars op dit moment minder in staat zijn tot een differentiatie van polissen en selectieve inkoop. Deze mogelijkheden worden door het wetsvoorstel vergroot. Daarnaast zou deze maatregel uiteindelijk 1 miljard euro moeten opleveren.

Discussie

Lange tijd is er al een discussie of deze aanpassing wel in lijn is met het Europees recht. Professoren dr. Gareth Davies, hoogleraar Europees Recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en mr. dr. Jaap Sijmons, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Utrecht, deden een onderzoek in opdracht van Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze. De professoren kwamen tot de conclusie dat deze aanpassing in strijd is met de Europese wet. Op het moment dat je de verplichting af zou schaffen komt de wet op gespannen voet te staan met de Europese richtlijn voor grensoverschrijdend patiëntenverkeer.

Grensoverschrijdend patiëntenverkeer

Daarnaast ziet mr. dr. Sijmons ook een probleem met artikel 1 van het Eerste Protocol van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Hij zegt dat nieuwe marktbetreders zich van een deel van de markt uitgesloten zien. Ger Jager, voorzitter van de stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze, stelt dat zorgverzekeraars straks alleen contractueel in zee gaan met ziekenhuizen en zorgverleners die dat tegen lage tarieven willen doen. Dit zou zorgen voor oneerlijke concurrentie in andere Europese landen die normale tarieven hanteren. Aangezien zorgverzekeraars voornamelijk binnenlandse zorgverleners contracteren, zou het grensoverschrijdend patiëntenverkeer in het gedrang komen, zegt hij.

Genoeg keuzevrijheid

De Raad zelf zegt niet of deze nieuwe wet wel of niet past in de Europese regelgeving. Volgens de Raad van State zouden Nederlanders genoeg keuze hebben wat betreft zorgverzekeringen. Door de concurrentie tussen zorgverzekeraars zou de mogelijkheid om zelf te kiezen voor een zorgverlener moeten blijven bestaan. De plannen zouden vanaf 2016 moeten ingaan. Op 8 december wordt er gestemd op de wetswijziging.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!