Aanvullende verzekering met Wlz?

Mensen die langdurige en intensieve zorg nodig hebben, krijgen vaak een Wlz-indicatie. Wlz staat voor ‘Wet langdurige zorg’. De zorg waar iemand recht op heeft, wordt bepaald door het Centrum Indicatiestelling Zorg. Nu is de vraag of er nog wel een aanvullende zorgverzekering nodig is met een Wlz-indicatie? De Wet langdurige zorg Wanneer iemand een Wlz-indicatie heeft gehad, heeft deze persoon recht op de dingen die nodig zijn voor de verbetering van de aandoening of beperking. Wat er vanuit de Wlz wordt geregeld is het volgende:

  • Verzorging en begeleiding;
  • Hulpmiddelen;
  • De nodige behandeling en geneeskundige zorg voor de ziekte van de cliënt;
  • Onderkomen in een zorginstelling;
  • Vervoer naar de plek van verzorging, begeleiding en nodige behandeling;
  • (Zinvolle) dagbesteding.

Voor de Wet langdurige zorg betaalt een cliënt elke maand een bedrag op basis van het inkomen. Aanvullende verzekering nodig? Een aanvullende verzekering is er voor de zorg die niet gedekt wordt door de basisverzekering. Deze aanvullende verzekering is geheel vrijwillig, maar vaak wel nodig voor bepaalde (specifieke) zorg. Voor mensen met een Wlz-indicatie is een aanvullende verzekering niet altijd nodig, omdat er vanuit de Wet langdurige zorg veel wordt geregeld. Voor een cliënt met een Wlz-indicatie is het dus verstandig om bij de zorginstelling en het zorgkantoor te informeren of alle nodige zorg wordt geleverd en vergoed. Indien alle zorg die nodig is wordt vergoed door de Wlz, is een aanvullende verzekering niet nodig.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!