Aanvullend pakket wordt minder voor meer

Verzekeraars hebben de premies voor aanvullende zorgverzekeringen verhoogd, maar bieden minder dekking. Dit blijkt uit een analyse van de aanvullende zorgpakketten van Zorgkiezer.

Uit de analyse blijkt onder andere dat volledige vergoeding voor fysiotherapie bijna niet meer te vinden is. De versobering betekent dat vooral ouderen en chronisch zieken met ingang van komend jaar meer zelf moeten betalen. Kosten die niet meer vergoed worden, maar ook de premie die omhoog gaat. Daar staat wel tegenover dat de basispremies met ongeveer tien procent zakken.

Met het aan banden leggen van de aanvullende pakketten hopen verzekeraars de kosten te drukken. Doorgaans blijven behandelingen als fysiotherapie deels vergoed en moet de verzekerde de rest van het bedrag bijleggen. Interpolis, Stad Holland en De Friesland schrappen hun meest uitgebreide aanvullende verzekering zelfs compleet.

Steeds meer jongeren kiezen alleen basisverzekering

Verzekeraars versoberen hun aanvullende pakketten omdat steeds meer jongeren alleen maar een basisverzekering afsluiten. In 2006 was 93% van de Nederlanders aanvullend verzekerd, in 2013 was dat nog 86%. De verwachting is dat het percentage de komende jaren nog verder gaat zakken. Door het mislopen van de premies van jongeren hebben verzekeraars onvoldoende inkomsten om de zorgconsumptie van ouderen te vergoeden.

Ouderen moeten daarom een hogere premie gaan betalen, terwijl er minder vergoed wordt. Verzekeraars Achmea en VGZ  hopen jongeren alsnog voor een aanvullend pakket te strikken door een lagere premie voor jongeren te vragen dan voor ouderen. Bij Zilveren Kruis Achmea loopt het verschil op jaarbasis op tot wel € 286,-.

In plaats van de pakketten te versoberen of ouderen meer te laten betalen, zouden verzekeraars er ook voor kunnen kiezen om de premies voor alle aanvullend verzekerden gelijkmatig te verhogen. Geen van de grote verzekeraars die de premies voor volgend jaar heeft gepubliceerd, heeft hiervoor gekozen. Het idee dat ouderen meer moeten betalen omdat jongeren afzien van een aanvullende verzekering levert veel kromme gezichten op, maar oplossingen zijn er nog niet.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!