Zorgverzekering 2014

Alle premies voor 2014 zijn bekend. Alle verzekeraars hebben hun premie voor 2014 bekend gemaakt. Deze zijn gedaald met gemiddeld meer dan 10% op de basispremie. Als u dit jaar overstapt is het mogelijk om honderden euro’s per jaar te besparen.

De dekking van uw basisverzekering verandert. Ook het aanvullende pakket verandert dit jaar. Wilt u precies alle wijzigingen voor 2014 weten? Op deze pagina van Zorgverzekering.net vindt u alle wijzigingen van uw zorgverzekering in 2014 en vindt u gemakkelijk en snel de beste zorgverzekering voor uw situatie. Start nu met vergelijken en stap over.

Bereken je premie

Waar anderen voor kozen

Zelf je zorgaanbieder kiezen

Profiteer van tijdelijke kortingen

Wijzigingen 2014

We hebben de belangrijkste wijzigingen voor 2014 voor u op een rijtje gezet:

 • Minister Schippers heeft aangegeven dat de premies omlaag kunnen naar € 1.226,-. Alle premies zijn dit jaar zelfs nog verder gedaald, met tientallen euro’s per maand. Zie hiervoor het kopje “Premies 2014” in deze tabel.
 • Je hebt recht op zorgtoeslag tot een maximaal inkomen van € 35.059,- voor alleenstaanden en €51.691,- voor partners.
 • De basisverzekering in 2014 is zowel verkrijgbaar als naturapolis of als restitutiepolis. Bij een restitutiepolis is er sprake van vrije zorgkeuze, wat betekent dat ook van zorg gebruik gemaakt kan worden door een zorgverlener waar een zorgverzekeraar geen contract mee heeft gesloten. Wel zijn verzekeraars vrij om te bepalen hoeveel zij van de gemaakte zorgkosten vergoeden wanneer de zorg is verleend door een zorgverlener waar de verzekeraar geen contract mee heeft.
 • Het eigen risico wordt niet inkomensafhankelijk. Dat betekent dat het eigen risico gelijk blijft voor iedereen. In 2014 wordt het eigen risico 360 euro. Lagere inkomens krijgen wel meer zorgtoeslag en hogere inkomens gaan meer belasting betalen.
 • De Wet tegemoetkoming chronisch zieken wordt vervangen. Mensen in een instelling krijgen extra geld bovenop de zak- en kleedgeldnorm. Mensen ouder dan 65 krijgen 950 euro per jaar en mensen jonger dan 65 jaar krijgen 1700 euro per jaar.
 • De huishoudelijke hulp in de Wmo blijft behouden.
 • Er verdwijnen geen vergoedingen uit het basispakket, al worden de criteria om er aanspraak op te maken aangescherpt.
 • Zorg die vanuit de AWBZ vergoed wordt, wordt ook aangescherpt. Gemeenten gaan een grotere rol spelen, al blijft er een kern-AWBZ behouden.
 • Ook voor het PGB worden de criteria strenger. Voor nieuwe patiënten geldt een norm van een minimale behoefte aan tien uur zorg per week. Patiënten die al een indicatie hadden voor minder dan tien uur per week, behouden deze gewoon.
 • Voorheen werden voor psychologische zorg maximaal 5 consulten vergoed. In 2014 vervalt deze beperking. Voortaan zal dit vallen onder de Generalistische Basis GGZ. Eerstelijns psychologische zorg wordt dan volledig vergoed.

Zorgpremie 2014 omlaag

Eerder was er sprake van een inkomensafhankelijke zorgpremie, maar dit gaat niet door. Ook de plannen om de zorgtoeslag te schrappen zijn niet door gegaan. Vanwege het feit dat de prijzen van geneesmiddelen erg zijn gedaald en dat de zorgverzekeraars de afgelopen jaren winst hebben gemaakt, zijn de premies in 2014 fors gedaald. Inmiddels zijn alle premies bekendgemaakt en alle verzekeraars hebben hun premies flink verlaagd. De actuele premies vindt u onder het kopje “Premies 2014” in deze tabel.

Overstappen in 2014

In 2013 zijn er 1,3 miljoen Nederlanders overgestapt van zorgverzekering, dit is bijna 10% van alle verzekerde mensen. Door het overstappen van zorgverzekeraar kun je tientallen tot honderden euro’s besparen op je zorgkosten. De verwachting is dat in 2014 een recordaantal mensen, namelijk zo’n 1,5 miljoen, zal gaan overstappen van zorgverzekeraar. Wil je op je zorgverzekering van 2014 besparen? Het vergelijken van zorgverzekeringen kan al binnen 2 minuten via zorgverzekering.net.

Bereken je premie

Basisverzekering 2014

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering voor zorg af te sluiten. Jongeren tot 18 jaar zijn automatisch meeverzekerd met hun ouders. Vanaf 18 jaar is iedereen verplicht zelf een zorgverzekering af te sluiten. De basisverzekering vergoedt de basiskosten voor bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek. Elk jaar wordt door de overheid vastgesteld welke kosten door de basisverzekering gedekt worden. De dekking van de basisverzekering is bij alle verzekeringsmaatschappijen hetzelfde. Daarnaast zijn zorgverzekeraars verplicht een vaste premie voor de basisverzekering te bieden en iedereen die deel wil nemen aan deze zorgverzekering te accepteren.

Naast de verplichte basisverzekering kun je ook een aanvullende verzekering afsluiten. Deze is overigens niet verplicht. Bovendien ben je niet verplicht om je basisverzekering en aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij af te sluiten.

Premie

Elke zorgverzekeraar heeft een eigen vaste premie waartegen je een basisverzekering kunt afsluiten. Dit wordt de nominale premie genoemd. Deze verschilt per verzekeraar en is mede afhankelijk van het vrijwillig eigen risico. Je kunt de premies van de verschillende verzekeraars met elkaar vergelijken en daarbij de hoogte van het gewenste eigen risico aangeven op www.zorgverzekering.net.

Vergoedingen basisverzekering 2014

Er zullen per 1 januari 2014 enkele wijzigingen in het basispakket doorgevoerd worden:

 • De basispremie zal rond € 1.226,- per jaar worden. De meeste verzekeraars hebben hun premies zelfs nog verder verlaagd.
 • Tot een maximaal inkomen van € 35.059,- voor alleenstaanden en €51.691,- voor partners geldt een zorgtoeslag.
 • Er worden geen behandelingen of hulpmiddelen uit het basispakket voor 2014 gehaald, wel wordt de toegang strikter.
 • Voor patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose of een ernstige vorm van de ziekte van Crohn worden twee innovatieve vormen van zorg voorwaardelijk in de vergoedingen van het basispakket opgenomen.
 • In 2013 werden maximaal vijf consulten bij een eerstelijns psycholoog vergoed vanuit de basisverzekering. In 2014 komt er de “Generalistische Basis GGZ“, een overkoepelde term voor vier zorgcategorieën, waarbij de beperking tot maximaal vijf consulten niet meer geldt. Mensen die meer dan vijf behandelingen nodig hebben, krijgen deze dan volledig vergoed, waardoor zij niet direct hoeven worden doorverwezen naar specialistische zorg. De specialistische zorg kan zich dan weer meer richten op complexere behandelingen. In 2014 wordt eerstelijns psychologische zorg dus volledig vergoed.

Restitutiepolis blijft bestaan

De restitutiepolis blijft bestaan en de naturapolis wordt aangescherpt in 2014. Bij een restitutiepolis is er sprake van vrije zorgkeuze. Dat houdt in dat de vergoeding door de verzekeraar niet verschilt per zorgverlener (er hoeven geen contracten te zijn afgesloten tussen verzekeraar en zorgverlener). De maandelijkse premie voor een restitutiepolis is vaak wel hoger dan die voor een naturapolis. Bij een naturapolis heeft de verzekeraar contracten gesloten met bepaalde zorgverleners.

Vanaf 2014 mogen verzekeraars zelf bepalen hoeveel zij vergoeden wanneer gebruik wordt gemaakt van zorg bij een zorgverlener waarmee geen contract is gesloten. In de polisvoorwaarden van de verzekeraars is terug te lezen met welke zorgverleners er contracten zijn gesloten voor 2014 en welke vergoedingen zij zullen bieden wanneer gebruik wordt gemaakt van niet-gecontracteerde zorg in 2014.

Andere wijzigingen in de basisverzekering

Daarnaast vinden er nog twee wijzigingen plaats in de basisverzekering voor 2014. Deze hebben echter geen financiële gevolgen voor verzekerden.

 • Vanaf 2014 wordt thuisdialyseapparatuur vergoed als medisch-specialistische zorg en niet meer als medisch hulpmiddel. Dit betekent dat het ziekenhuis verantwoordelijk wordt voor het goed functioneren van de apparatuur, iets wat in de praktijk feitelijk al het geval was.
 • Voor de vacuümpomp bij vacuümtherapie geldt hetzelfde. Deze wordt vanaf 2014 vergoed als onderdeel van de therapie en niet meer apart als medisch hulpmiddel. Gevolg hiervan is dat het ziekenhuis verantwoordelijk wordt voor de volledige vacuümtherapie, inclusief de vacuümpomp.

Beide wijzigingen hebben geen financiële gevolgen voor de premiebetaler.

Premies 2014

Alle premies voor de zorgverzekeringen in 2014 zijn bekend. Ten opzichte van vorige jaren zijn de premies flink gedaald. Hieronder vindt u een overzicht van de maandelijkse premie per verzekeraar in 2014. Bij deze premies geldt alleen het verplichte eigen risico van 360 euro en is geen vrijwillig eigen risico meegenomen. Wanneer u ervoor kiest het eigen risico vrijwillig te verhogen, kan uw maandelijkse premie tot wel twintig euro per maand goedkoper worden. Op die manier kunt u dus nog meer besparen op uw zorgverzekering.

 • DSW € 95,00 restitutiepolis
 • Zilveren Kruis Achmea € 99,95 naturapolis en € 102,50 restitutiepolis
 • OZF Achmea € 100,75 restitutiepolis
 • Pro Life € 99,95 combinatiepolis
 • Avéro Achmea € 99,75 combinatiepolis en € 104,10 restitutiepolis
 • Agis € 99,75 naturapolis en € 104,00 restitutiepolis
 • De Friesland € 97,95 naturapolis en € 101,95 restitutiepolis
 • Kiemer € 93,95 naturapolis
 • Interpolis € 92,00 combinatiepolis
 • VGZ € 95,95 naturapolis en € 99,95 restitutiepolis
 • IZZ € 83,50 naturapolis (let op: bij collectiviteit)
 • Hema € 89,00 naturapolis
 • Univé € 95,95 naturapolis en voor nieuwe verzekerden biedt Univé een korting van 10% op de basisverzekering
 • FBTO € 88,50 naturapolis
 • Menzis € 95,50 naturapolis
 • CZ € 95,90 naturapolis
 • Take Care Now € 85,70 naturapolis
 • De Amersfoortse € 95,59 restitutiepolis (inclusief een collectiviteitskorting van 8% voor iedereen)
 • Energiek € 89,98
 • Salland € 96,75 restitutiepolis
 • Ohra € 96,70 restitutiepolis
 • Delta Lloyd € 94,54
 • Bewuzt € 83,50 combinatiepolis
 • Anderzorg € 86,25 naturapolis
 • PNO zorg € 91,54 restitutiepolis

Let op: sommige verzekeraars maken onderscheid in leeftijdsgroepen bij de hoogte van de premie voor de aanvullende verzekering. Zo betalen ouderen bij sommige verzekeraars meer voor dezelfde aanvullende verzekering dan jongeren.

Eigen risico

Iedereen in Nederland die 18 jaar of ouder is, is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Daarbij hoort ook een verplicht eigen risico. In 2014 bedraagt dit verplichte eigen risico €360,-. Dat betekent dat je de eerste €360,- die je gebruikt aan zorg uit het basispakket zelf moet betalen. De volgende kosten vallen echter niet onder het eigen risico en krijg je altijd vergoed:

 • huisarts;
 • verloskundige en kraamzorg;
 • nationaal bevolkingsonderzoek (bijvoorbeeld borstkankeronderzoek);
 • griepprik (indien je behoort tot één van de risicogroepen);
 • kosten voor medische zorg die door de aanvullende verzekering vergoed worden.

Vrijwillig eigen risico

Bij sommige verzekeraars kun je het verplichte eigen risico verhogen met een vrijwillig eigen risico. Wanneer je het eigen risico verhoogt, wordt de maandelijkse premie lager. Deze korting kan oplopen tot wel 20 euro per maand.

Inkomensafhankelijk eigen risico

Vanaf 2015 was het kabinet van plan om het eigen risico inkomensafhankelijk te maken. Dat houdt in dat mensen met een laag inkomen een lager eigen risico hebben dan degenen met een hoger inkomen. Deze plannen zijn inmiddels geschrapt. Het eigen risico zal voor iedereen gelijk blijven. Ter compensatie van het eigen risico krijgen mensen met een laag inkomen meer zorgtoeslag en zullen de hoge inkomens meer belasting moeten gaan betalen.

AWBZ

De AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, is er voor medische kosten die niet door de zorgverzekering gedekt worden en die voor bijna alle mensen onbetaalbaar zijn. Als je in Nederland woont of werkt ben je bijna altijd verzekerd voor de AWBZ.

Premie AWBZ

De premie voor de AWBZ is een vast percentage van je inkomen. Dat percentage wordt door de overheid bepaald. Deze premie wordt via je loon of je uitkering of direct aan de Belastingdienst betaald.

Eigen bijdrage

Wanneer je gebruik maakt van de AWBZ, betaal je ook een verplichte eigen bijdrage. Dat geldt overigens alleen voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van je leeftijd, hoogte van het inkomen en de gezinssamenstelling.

Wijzigingen in de AWBZ

De AWBZ zal vanaf 2015 ingrijpend gaan veranderen. In 2014 gaan gemeenten en zorgverzekeraars al een gedeelte van de zorg vanuit de AWBZ overnemen. Het recht op zorg in een instelling blijft voor huidige cliënten behouden. De kern-AWBZ blijft behouden voor ouderen en lichamelijk of verstandelijk gehandicapten die zware, langdurige zorg nodig hebben.